debattsidan.nu
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN

Av Henrik Unné, 8 april 2023


 
Kapitalismen är bäst!

Snart är det återigen Första maj. Då kommer många svenska arbetare att gå ut och demonstrera mot det sociala system som har möjliggjort deras egen välfärd. Det systemet är kapitalismen.
 
Första maj-foto från 2012

Galenskapen tar aldrig slut, trots historiens fakta.


 
Det svenska samhället började få betydande inslag av kapitalism i början av 1800-talet. Statens makt över medborgarna begränsades kraftigt. Medborgarna fick större möjligheter att handla efter eget omdöme och på eget ansvar. Driftiga individer kunde då berika sig själva genom att hitta på bättre och billigare sätt att producera eftertraktade varor och tjänster.
(Läs om hur kapitalisterna skapade välfärd för alla här: Tänkarna byggde landet och Kapitalisterna är produktiva.)

 
Dödligheten och befolkningen
Resultaten lät inte vänta på sig. I början av 1800-talet var den totala dödligheten i Sverige 28 procent. I slutet av samma århundrade var den endast 16 procent. I början av det århundradet dog 20 procent av alla levande födda barn under första levnadsåret. I slutet av århundradet dog endast 10 procent av alla levande födda barn under första levnadsåret.
I början av 1800-talet var Sveriges totala befolkning 2,3 miljoner. I slutet av 1800-talet hade den vuxit till hela 5,1 miljoner. Och det trots att ca. 1 miljon svenskar hade emigrerat under seklet.

 
Bättre levnadsstandard
Framväxten av kapitalismen på 1800-talet ledde alltså till att allt fler svenskar levde allt längre. Levnadsstandarden sköt i höjden. Även de breda folklagren fick tillgång till billigare produkter, bättre produkter och helt nya produkter. Vanliga hushåll fick för första gången någonsin råd att köpa tillfredsställande mängder av sådana nyttigheter som vetemjöl, socker, bomullstyg, läderskor, tändstickor, fotogen, tvål, tryckta böcker osv.
Allt detta goda skedde trots att Sverige inte var fullständigt kapitalistiskt under 1800-talet, utan fortfarande hade kvar en hel del politiska ingrepp i ekonomin (speciellt i finansväsendet, utbildningsväsendet och infrastruktursektorn).
 
Men om 1800-talets ofullständiga inslag av kapitalism kunde åstadkomma så mycket gott, varför är då dess rykte så dåligt idag?

 
Förtal
Det beror på att de flesta av Sveriges intellektuella ledare har förtalat kapitalismen under en lång följd av år. När löntagare, med hjälp av staten, har vägrat att marknadsanpassa sina löneanspråk, har den åtföljande arbetslösheten skyllts på kapitalismen. När staten har snabbkört sedelpressarna, har de åtföljande prisstegringarna skyllts på kapitalismen.
När makthungriga politiker runtom i världen har startat krig, har den åtföljande förödelsen skyllts på kapitalismen.
(Läs om hur socialismen förstörde ett helt lands ekonomi här: Maos ekonomiska vanstyre.)

 
Syndabocken
De intellektuella ledarna har med pedantiskt noggrannhet försökt att göra kapitalismen till syndabock för alla de missförhållanden som statsmakterna har skapat. Eländet i världen idag beror till stor del på att de intellektuella i mycket har lyckats med denna ondskefulla policy.
 
Finns det då något motgift till det illvilliga förtalet av kapitalismen?
 
Svaret är ja.
 
Filosofen Ayn Rand har grundligt vederlagt myterna om kapitalismen. Hon avrättar vrångbilderna av den i sin roman Atlas Shrugged. Det är inte utan orsak som hittills fler än tio miljoner människor världen runt har köpt och läst den.
Romanen heter förresten Och Världen Skälvde på svenska. Läs den om du vill få reda på hur friheten kan värnas!

 
* * *

 
Denna artikel kan diskuteras i:
Facebookgruppen Politisk debatt
 
 
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN