debattsidan.nu
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN

Av Henrik Unné, 16 november 2019


 
Tänkarna byggde landet

Många socialistiska arbetare skryter: "Det var vi jobbare som byggde landet". Det där får mig att tänka på det gamla kinesiska ordspråket: "Stora män känner sig aldrig stora. Små män känner sig aldrig små".
 
Var det jobbarna som uppfann separatorn? Nej, det gjorde istället Gustaf de Laval. Var det jobbarna som uppfann kullagret? Nej, det gjorde istället Sven Wingquist. Var det jobbarna som uppfann den plastbelagda vätskekartongen? Nej, det gjorde istället Ruben Rausing.

 
Uppfinningar föregår produktion
De socialistiska arbetarna är mästare på konsten att överskatta sin egen betydelse. Ty hur skulle de idag kunna producera några separatorer, kullager, tetrabrikförpackningar etc., om inte tänkare som de Laval, Wingquist och Rausing hade uppfunnit dessa innovationer till att börja med?
 
Nej, utan tänkarna skulle jobbarnas sysselsättning idag endast bestå av att slita från gryning till skymning ute på leriga åkrar. Och förtjänsten för slitet skulle endast bestå av ett ynka par tallrikar grynvälling om dagen. Ty så såg tillvaron ut före industrirevolutionen, som tänkarna skapade.

 
Fysiskt arbete förklarar ingenting
På Medeltiden fanns det ännu mer fysiskt arbete än vad som finns idag. Trälarna slet då mycket hårdare än vad industriarbetarna behöver göra idag. Ändå åtnjuter industriarbetarna en ofattbart högre levnadsstandard än vad trälarna gjorde på Medeltiden. Det fysiska arbetet förklarar därför ingalunda skillnaden.
 
Men det gör det intellektuella arbetet. På Medeltiden trycktes de självständiga tänkarna ner av den kristna kyrkan, som hade den avgörande makten i Europa. Det var först när kyrkans makt inskränktes och tänkarna därmed släpptes loss som industrirevolutionen och den politiska frigörelsen började. Och levnadsstandarden i västländerna följaktligen började skjuta i höjden.

 
De bästa
Det var de bästa tänkarna (dvs. män som Galileo, Isaac Newton, James Watt, Thomas Edison, Henry Ford etc.) som gav upphov till industrirevolutionen och den moderna välfärden. Utan tänkarna skulle jobbarna idag ha levt i samma misär som de fattiga bönderna gjorde på Medeltiden.
 
Det var tänkarna som byggde landet. Tänk på det.

 
* * *

 
Denna artikel kan diskuteras i:
Facebookgruppen Politisk debatt
 
 
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN