debattsidan.nu
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN

 

Filosofi


 

Metafysik

Vad är verklighetens yttersta natur?


 

Kunskapsteori

Hur vet vi vad vi vet? Hur är säker kunskap möjlig?


 

Etik

Hur bör jag leva mitt liv? Är det fult att vilja vara lycklig?
Och vad är vitsen med det som kallas mänskliga rättigheter? Är de specifikt mänskliga existensvillkor?


 

Politik

Finns det ett samhällssystem som är bättre än alla de andra? Vad är den gemensamma nämnaren mellan anarki och diktatur?


 

Estetik

Vad är konst? Kan ett konstverk uttrycka en central idé?


 

Filosofihistoria

Är filosoferna ett gäng knasbollar? Har de noll koll på verkligheten? Eller har några av dem tänkt vettiga tankar som det är bra för oss att känna till i våra egna vardagliga liv?


 

Humanism och livssyn

Är verkligheten välvilligt inställd mot dig och mig? Kan vi människor vara värdefulla för varandra? Hur kan man bry sig om andra, utan att störa, utan att gå i vägen, utan att uppoffra sig själv, och samtidigt se de flesta människor som potentiellt värdefulla?


 

Filosofi övrigt

Ibland hamnar man i ämnesöverskridande frågeställningar, som berör flera grenar av filosofin samtidigt, eller har en fokus på andra vetenskaper i relation till filosofin.


 

Vetenskaper


 

Matematik

Sex av de sju så kallade Millennieproblemen är fortfarande olösta. Är det troligt att så många fler av de kvarvarande stora matematiska problemen kommer att lösas?


 

Fysik

Varför var det så svårt att inse felet med flogistonteorin? Hur påverkade Gilbert både Kepler och Galilei? Hur gick Newton tillväga med studierna i mekanik? Varför räcker det ibland att utföra ett enda experiment för att kunna dra en induktivt säker slutsats inom fysiken?


 

Kemi

Vilka upptäckter och metoder var avgörande för att utveckla alkemin till kemi? Varför var det så svårt för vetenskapsmännen att acceptera atomteorin?


 

Astronomi

Visste Aristarkos och Eratostenes att jorden är rund? Hur kunde astronomin och fysiken kopplas ihop till astrofysik?


 

Medicin

Varför tog det så lång tid att upptäcka och förstå blodomloppet? Kan vetenskapsmän i framtiden upptäcka en medicin eller ett vaccin som stoppar alla slags virusattacker?


 

Nationalekonomi

Behövs det en hel vetenskap för att förstå att välstånd skapas genom produktion? Vad är den matematiska essensen i monetarismen? Bör Riksbanken avskaffas; och bör alla slags valutor vara lagliga att använda och fritt få konkurrera med varandra?


 

Psykologi

Kan en person på egen hand förbättra undermedvetandets katalogisering av kunskaper? Finns det en specifik mental förmåga för att leva framgångsrikt och lyckligt?


 

Teologi

Kan kristendomen utvecklas så humant att den kan göra sig av med dogmen om arvsynden? Har det haft någon betydelse för kristendomen att Augustinus var maniké innan han konverterade till kristendomen? Kan itjihad besegra våldsjihad?


 

Diverse ämnen


 

Rättsstaten

Är monarkin oförenlig med den första rättsstatsprincipen; rättslikheten; att lagen ska gälla lika för alla? Måste den svenska staten inkl. alla myndigheterna nödvändigtvis starkt bantas ner i formatet för att rättsstaten ska bli konsekvent och helhetlig?


 

Hedersvåld

Kan lagen från 1982 med förbud mot kvinnlig könsstympning någonsin få klös i verkligheten? Mördas "balkongflickorna" därför att de inte följer sharialagstiftningen, eller för att de har konverterat från islam, eller både ock?


 

Invandring och islamism

Invandring och islam/ism är två helt olika ämnesområden i sig, så hur relevant är det att koppla ihom dem? Är islamofobi en mental sjukdom eller tvärtom en god insikt, eller något helt annat? Kan fri invandring till Sverige vara oproblematiskt i en framtid då bidragsstaten har avskaffats, alla de islamistiska diktaturerna har fallit och islam har blivit en obetydlig religion eller en starkt sekulariserad religion?


 

Miljö och klimat

Är den mänskliga levnadsmiljön viktigare än arternas miljö? Har det någonsin funnits något sådant som en orörd eller oföränderlig natur? Vad är skillnaden mellan klimatpseudovetenskap och klimatvetenskap?


 

Energiförsörjning

Är vindkraften ohållbar? Är kärnkraften säker? Är fri marknadsekonomi sundare för elförsörjningen än statsägande och/eller politikerstyrning?


 

Medier

Bör det statligt tvångsfinansierade mediemonopolet med SvT och SR avskaffas; privatiseras eller säljas? Bör tidningsstödet avskaffas? Bör Kulturrådet, som tidigare hette Statens Kulturråd, och som fortfarande delar ut bidrag till tidskrifter avskaffas?


 

Kultur

Vad är egentligen kultur för något? Bör kulturella yttringar subventioneras med tvångsbeslagna pengar; eller bör de konkurrera fritt, så att konsumenterna får styra utbudet?


 

Historia

Är det sant som det ibland påtalas; att man måste studera historien för att dra lärdomar av den, så att vi inte repeterar de negativa inslagen i den? Eller är det så illa ställt med oss att vi ingenting kan begripa och lära oss, samt att vi är dömda att repetera tidigare generationers misstag oavsett hur mycket vi studerar historieämnet?


 

Tips

Internet är fullproppad med texter, bilder och filmer. Mycket raderas och försvinner eller blir irrelevant. Finns det något i denna enorma informationsmängd som vi ändå vill tipsa varandra om?


 
 
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN