debattsidan.nu
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN

Av Anders Lundberg, 1 februari 2023


 
Medvetandefilosofins förbistring

Den första versionen av denna artikel skrevs redan 2011 och sändes in för tilltänkt publicering i Filosofisk Tidskrift. Redaktören Lars Bergström bad mig förkorta artikeln till ca hälften, varvid bl.a. dess appendix ströks. Den förkortade versionen publicerades i Filosofisk tidskrift nr 4, 2012.
 
Nu publiceras den ursprungliga artikeln för första gången i dess helhet, dock med ringa stilistisk bearbetning strax innan den insändes till debattsidan.NU.
 

PDF-artikel: Medvetandefilosofins förbistring


 
* * *

 
Denna artikel kan t.ex. diskuteras i:
Facebookgruppen Filosofiskt forum.
 
 
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN