debattsidan.nu
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN

 

Rättsstaten

Är monarkin oförenlig med den första rättsstatsprincipen; rättslikheten; att lagen ska gälla lika för alla? Måste den svenska staten inkl. alla myndigheterna nödvändigtvis starkt bantas ner i formatet för att rättsstaten ska bli konsekvent och helhetlig?


 

Hållplatsen


 
 
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN