debattsidan.nu
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN

Av Filip Björner, 8 oktober 2023


 
Senaste Humanisten
- Respekt kan inte avkrävas

Humanisten nummer 3-2023 är ett temanummer.

 
Humanisten nummer 3-2023

Humanisten har ibland
tematiska nummer.


Tema Kvinnor
Ett uppslag i numret handlar om "Några banbrytande kvinnliga forskare". Och det är mycket riktigt bara några få som omnämns. Vi får till exempel inte höra talas om Maria Strømme och Kristina Edström eller om nobelpristagare som Donna Strickland eller Andrea M. Ghez.
 
Dessbättre är det intressant att läsa lite grann om de nio som omnäms, förutom den mest självklara av dem, vars initialer är M.C.

Hederskultur
Artikel om hederskulturen

"Vi behöver ingen hederskultur
och ingen tro på himmel eller
helvete som låser in oss i en bur.

"En kvinna är inte sitt könsorgan." Den saken, som egentligen borde vara en självklarhet för alla, påpekas i en artikel av Camilla Starck.
 
Det påståendet betraktas inte som sant inom hederskulturen. Inom den kulturen råder strikta normer för vad en man och en kvinna är, och individer inom de båda grupperna nedvärderas. En kvinna som försöker komma undan förtrycket kan därför känna skuld: "Samtidigt kände hon sig smutsig om hon inte bar slöja och hon tyckte att hennes föräldrar hade rätt."

Låt vårt samhälle förbli öppet

Ledarsidan

Ledaren av David Rönnegard

Humanisternas ordförande påtalar att: "Yttrandefriheten kräver inte att vi respekterar varandra. Den är just till för att kunna vädra kritik mot idéer som man inte har aktning för, till och med missaktning för."
 
"Människor har rättigheter, men idéer har inga rättigheter."
 
"Jag vet inte om lagen om hets mot folkgrupp är en bra lag."
 
"Den nuvarande debatten om yttrandefrihet kontra religionsfrihet hade inte uppstått om det inte handlade om att skända just koranen."
 
Läs Humanisten nummer 3-2023 i pdf-format.

 
* * *

 
Denna artikel kan diskuteras i:
Facebookgruppen Politisk debatt
 
 
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN