debattsidan.nu
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN

Av Henrik Unné, 10 september 2023


 
Sjuksköterskorna är
offer för altruismen

Vi känner alla till den blanc-marxistiska principen: ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Men likväl förstår de flesta inte, när de hör någon socialist uttala den abstrakta principen, vad den egentligen betyder. För att bringa klarhet i frågan bör vi konkretisera den.

 
Ett underbetalt yrke
Ett exempel på en tillämpning i praktiken är dagens sjuksköterskelöner. Sjuksköterskorna i ”välfärds”statens offentliga sjukvård är som bekant gravt underbetalda. De har lång utbildning; de bär på ett stort ansvar; de har obekväma arbetstider; de har ont om ledighet; de får hetsa och jäkta pga. överbelastning med arbetsuppgifter. Men ändå tjänar de knappt mer än en genomsnittlig industriarbetare. De flesta sjuksköterskor förtjänar att få flera tusen kronor mer i månaden än vad de får idag.

 
Socialismens altruistiska krav
Den usla fördelningsprincipen säger istället att sjuksköterskorna inte ska ha betalt efter sin produktion. Enligt socialismen är varje människa till för att tjäna andra. En sjuksköterska ska följaktligen arbeta för patienternas skull – inte för sin egen skull. Enligt socialismen finns sjuksköterskorna till för att tillfredsställa patienternas behov. Och det säger sig självt att sjukvårdens pengar räcker till mer vård åt patienterna desto mindre sjukvårdspersonalen får betalt!
 
Som filosofen Ayn Rand observerade – att kräva rättvisa för sig själv är ett sätt att vara självisk!

 
Kampen för rättvisa
Om sjuksköterskorna vill skaffa sig rättvisa löner måste de därför ta upp kampen mot socialismen. De måste kräva att sjukvården privatiseras – att kapitalism införs i vården. Men ännu viktigare är det för sjuksköterskorna att förkasta socialismens etiska grundprincip – dvs. moralläran altruismen. Enligt altruismen är självuppoffring för andra den högsta dygden och plikten. Denna etiska grundprincip – altruismen – är orsaken till slaveriet i världens socialistiska samhällen. Och den är orsaken till de orättvisa lönerna i stora delar av den offentliga sektorn i ”välfärds”staten Sverige.
 
Sjuksköterskorna och alla de övriga underbetalda anställda i den offentliga sektorn borde läsa Ayn Rands filosofiska idéroman Och världen skälvde. Det skulle ge dem vägledning och inspiration inför kampen.

 
* * *

 
Denna artikel kan diskuteras i:
Facebookgruppen Politisk debatt
 
 
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN