debattsidan.nu
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN

Av Filip Björner, 20 februari 2023


 
Tysklands skamväg

Varför fortsätter Tyskland även i detta nu att avveckla de sista kärnkraftverken, samtidigt som de återöppnar kolkraften?
 
Förklaringen handlar inte enbart om de irrationella principerna som drivs av Die Grünen, den handlar också om den tyska skampolitiken.
 
Presidenten och kanslern

Presidenten och kanslern agerar utifrån kollektivistiska skuldkänslor.


 
Skammens väg
Tyskarna skäms för att vara framgångsrika och produktiva, när de väl är det. De agerar utifrån en falsk skuldbörda. De drivs altruistiskt av en falsk skam. Det är därför som de åtar sig orimligt stora bördor inom EU och betalar Greklands skulder som har skapats av socialisterna där.
 
Tyskarna skäms över att de är tyskar. De skäms över den fruktansvärda politiken som inföll efter att den instabila Weimarrepubliken brakade ihop. De skäms kollektivt över något som ingen av dem är skyldiga till.
 
Det är därför som tyskarna har så svårt för att rusta upp sitt eget försvar. Det är därför som de har så svårt för att stödja Ukraina militärt. Det är därför som de låter Die Grünen bestämma över de andra partiernas politik.
 
Det blir ingen bra framtid för Europa förrän dess tyskarna skakar av sig den falska skammen och slutas skämmas över allt de gör som är bra.

 
* * *

 
Denna artikel kan diskuteras i:
Facebookgruppen Politisk debatt
 
 
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN