debattsidan.nu
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN

Av Filip Björner, 23 januari 2023


 
Isbjörnar måste skjutas av!

Det finns allt för många isbjörnar i världen nu. I en del regioner har de blivit närgångna och farliga för människor. Isbjörnarnas antal har minst fyrdubblats sedan 1973. I de nitton regioner där de räknas har antalet tidvis gått ner i en enda region, eftersom det har blivit kyligare där och isbjörnarna då måste ta sig längre ut på isen för att hitta föda i havet.
I de arton övriga regionerna har deras antal ökat rejält eller hållits på en stabil nivå. I flera av regionerna är de svåra att räkna. Enligt några beräkningar har det totala antalet isbjörnar i världen sexdubblats eller åttadublats.

 
Fridlysningen 1973
Det som inträffade 1973 var att de länder som kontrollerar de områden där isbjörnarna lever ingick en överenskommelse om att isbjörnarna ska få vara fridlysta. Då var deras antal cirka 6.000-8.000. Idag är de cirka 24.000-25.000 enligt de lägsta beräkningarna eller cirka 30.000-50.000 enligt de högsta beräkningarna.
Senare infördes i Kanada ett undantag för inuiterna, som får lov att skjuta 600 isbjörnar varje år. Dessutom skjuts årligen några hundra isbjörnar i flera områden, inkl. Svalbard, i nödvärn.
 
En isbjörn

Isbjörnar är inte ofarliga.


 
Attackerna
Det har blivit vanligare att isbjörnar attackerar människor eftersom isbjörnarna har blivit så många och konkurrerar med varandra om att hitta föda.
Den 17 januari i år attackerade en isbjörn vid byn Wales i Alaska, som har 150 invånare, den 24-årige kvinnan Myomick och hennes ettårige son Clyde Ongtowasruk och dödade dem båda. Detta var den första isbjörnsattacken med dödlig utgång i Alaska på 30 år. Den isbjörnen försökte döda fler människor i byn, men blev då skjuten. I Kanada har isbjörnar sedan 1973 mördat minst fem personer och på Svalbard minst fyra.
Flera människor överlever dock attackerna genom att göra motstånd och fly. De fysiska skadorna varierar från stora till små, och många människor kommer undan med blotta förskräckelsen. För att minimera antalet incidenter är det dags att fridlysningen av isbjörnarna hävs och att isbjörnsstammen skjuts ner på ett kontrollerat sätt.
 
Närgången varg

Denna varg sköts i nödvärn.


 
Vargarna
I Sverige diskuterar vi hur viktigt det är att vargarna skjuts av. Det är viktigt att politikerna vaknar och lyssnar på människorna ute på landsbygden, varav särskilt renskötarna, fåruppfödarna och jägarna. I september förra året dödade en varg en ponny tillhörande Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det resulterade i ett krav från henne på en översyn av vargstammen.
Vargar är i regel skygga och attackerar sällan människor. Fast det förekommer att de förföljer människor.
Den 16 januari i år sköts en varg mellan Vagnshärad och Tystberga eftersom länsstyrelsen betraktade den som potentiellt farlig.

 
Viltkött
Varger dödar renar, får, hundar och andra djur. Men isbjörnarna jagar inte bara sälar. De jagar även människor och kan äta människor. Så det är viktigt att jägarna skjuter ner isbjörnstammen till en nivå som ligger nära den som fanns 1973. Och det är knappast en nackdel om vi köttätare får möjlighet att köpa exklusivt björnkött i välsorterade livsmedelsbutiker och i saluhallar.
 
Det är inte heller fel om man på en restaurang kan få köpa björnkött med till exempel hajfensoppa som förrätt. Viltkött är tyvärr ofta underskattat som mat idag, men det kan det bli ändring på. Det finns en del restauranger i Sverige som har förstklassiga vilträtter på menyn.
En av dem finns i Linköping. Den heter Jord och drivs av Andreas Landén.
”Jag förser restaurangerna med kött som jag skjuter själv och vi hanterar råvaran hela vägen från skogen till bordet. Jag har själv skjutit björn i Idre och det är ett förstklassigt kött.”
 
Isbjörnar kan betrakta människor som bytesdjur, men människor är inte naturlig föda för vargar. Men när vargarna blir fler och kommer allt närmare människorna så ökar riskerna för anfall. Det är inte ofta det händer, men ett värstingexempel är gysingevargen som 1821 i Sandviken dödade nio människor och skadade femton.

 
Klimatet
Ingen vet hur klimatet kommer att förändras i framtiden. De olika scenariomodellerna för framtiden som IPCC tar fram är gissningar utifrån en mängd rådata och olika slags kalkyler som finns i det vetenskapliga materialet. Klimatvetenskapen är fortfarande ung och primitiv, trots de senaste decenniernas tilltagande anslag och trots mängder av nya mätserier både i atmosfären och i haven.
Det enda som är säkert är att några graders uppvärmning av jordgloben inte på något sätt hotar isbjörnarnas existens.

 
* * *

 
Denna artikel kan diskuteras i facebookgrupperna: Klimatsans och Politisk debatt

 
 
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN