debattsidan.nu
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN

Av Filip Björner, 16 september 2022


 
Sverige behöver stora kolkraftverk!

Socialdemokraternas enorma kapitalförstörelse av reaktorer i Ringhals och Oskarshamn, samt tidigare även Barsebäck, kan inte repareras klart i år. För att få en stabil, säker och billig energiförsörjning måste vi ha kraftverk med stora generatorer. Det enda sättet att fixa detta snabbt är genom att bygga stora kolkraftverk i södra Sverige.
 
Et tyskt kolkraftverk

Kolkraften kan också driva stora generatorer.


Riksdagen bör omedelbart skrota alla klimatalarmistiska målsättningar och överge den klimatdumma politiken.

Byggnation och gruvdrift
Riksdagen bör ge Energimyndigheten uppdraget att invitera företag att lämna in offerter för att snabbt bygga stora konkurrerande kolkraftverk. Dessutom måste förbuden mot brytning och utvinning av olja, gas, kol och uran genast avskaffas. Sverige bör återigen bli en framgångsrik gruvnation, även när det gäller brytning av sällsynta bergartsmetaller.
 
Alla de företag som har fått prospektera i Sverige de senaste 20 åren, men som sedan har fått avslag på sina ansökningar om gruvdrift bör kontaktas, med beskedet: "Nu får ni driva gruvdrift i Sverige. Sätt igång!" Och en ny skatt på 20% av omsättningen bör införas. Då blir det lättare att finansiera upprustningen av försvaret och polisen, samt påbörja en rejäl amortering av statsskulden.

Stabilt tryck
De nedlagda reaktorerna i Oskarshamn och Ringhals drev stora reaktorer. Det gav ett stabilt tryck i nätet som inga fjuttiga vindkraftsparker någonsin kan ersätta. Men kolkraften kan underhålla stora generatorer.
 
Byggnationen bör gå till så att den sker dygnet runt, i treskift eller kanske fyrskift, samt givetvis också dygnet runt på helgerna. Företag bör anlitas som tar in experter från t.ex. Tyskland och Japan om det behövs. Dock inte från Kommunistkina. För CCP är redan allt för mycket involverad i svenska angelägenheter.

Lägg ner Naturvårdsverket
Självklart bör den nya regeringen se till att avskaffa SIDA (inte bara för att SIDA håller på med diktaturhjälp, utan även därför att SIDA finansierar ca. 90% av den farliga Naturvårdsföreningens utlandsverksamhet) och omedelbart lägga ner det samhällsfientliga Naturvårdsverket.
Det är också viktigt att snabbt avveckla de onödiga mark- och miljödomstolarna och avskaffa den kommunala vetorätten. (Den kommunala vetorätten behövs ändå inte för att stoppa den ohållbara, svindyra, instabila, fula, miljöskadliga och livsfarliga vindkraften, eftersom en sund regering ser till att riksdagen omedelbart förbjuder vidare byggnation av vindkraftverk både på land och till havs.)

Det akuta läget
Elräkningarna i Sverige skenar, utlöst av Putinkriget mot Ukraina, i kombination med de svenska socialdemokraternas kapitalförstörelse. Det hela beror till stor del också på den kapitalförstörelse som genomdrevs av Tyslands rikskansler Angela Merkel.
Tyvärr är det nu så illa att uppstarten av Ringhals 4 fördröjs och Sveriges elbrist inför vintern är därmed akut.

Lönsam återvinning
Ifall den nya regeringen lyckas avskaffa de byråkratiska hindren, så blir det tekniskt möjligt att bygga ny kärnkraft i Sverige på ca. tre års tid. Och när utbyggnaden av ny säker kärnkraft har kommit igång ordentligt så kan de kolkraftverk vi bygger nu göras om till kärnkraftverk. Och då tjänar ägarna av kolkraftverken en extra hacka på att sälja anläggningarna. (De tusentals ohållbara vindkraftstornen däremot, måste rivas ner och förslas bort, och de förskräckliga extrakostnaderna för det miljövidriga eländet har vi fortfarande framför oss.)

 
* * *

 
Denna artikel kan t.ex. diskuteras i facebookgrupperna:
Klimatsans och Borgerlig Allians och Politisk debatt och Energiuppropet.
Artikeln har även diskuterats i Facebookgruppen Miljövänner för kärnkraft, men där är kommentarsfunktionen avstängd så att debatten inte kan föras vidare.

 

Det går också bra att kommentera artikeln här. Vi kan publicera din kommentar om den innehåller läsvärda synpunkter. Mejla till admin @ debattsidan.nu [1]


[1]

Mejl till admin @ debattsidan.nu blir sällan lästa, så väntetiden innan en kommentar publiceras kan bli lång.


 
 
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN