debattsidan.nu
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN

Av Hans Iwan Bratt, 1 september 2022


 
Ljus framtid med
långsam klimatförändring

Den globala temperaturen har stigit under de senaste 40 åren med ca. en grad. Det visar mätningar med satelliter och markstationer.
 
Förmodligen är ökningen något större om man jämför med temperaturen på 1800-talet, men antalet mätstationer var då få. Mättekniken var osäker och dessutom inte standardiserad.

Orsak, verkan och våra kunskaper
Orsaken till värmestegreringen är oklar. Växthusgaser har förmodligen bidragit till en mindre temperaturhöjning, men andra faktorer är mer betydelsefulla.
 
Loggan för Klimatfakta.info

Hans Iwan Bratt administrerar den
faktaspäckade sajten klimatfakta.info
 

Det innebär att minskade utsläpp inte har någon nämnvärd inverkan på klimatet. Och någon påtaglig minskning av utsläpp verkar inte ske. Utsläppen har ökat i jämn takt. År 1990 var utsläppen av växthusgaser 33 miljarder ton. 2018 var de 49 miljarder ton. [1]
År 2019 var världens energianvändning 116 000 TWh. Detta innebär att världens energianvändning har ökat 137 procent sedan 1971. [2]
 
Det medför att vi människor måste anpassa oss till en något högre genomsnittlig global temperatur. Det är möjligt att det leder till fler värmeböljor, kraftigare regn, mer torka, stigande havsnivå, m.m. Kunskapen om sådana förändringar är dock otillräcklig för att säkra bedömningar kan göras om framtiden.

Tidsaspekten
Klimatet förändras dock långsamt vilket ger tid för anpassning. Samtidig finns det andra faror som kräver åtgärder, som omfattande krig, pandemier, resistens mot antibiotika, gigantiska vulkanutbrott, globala ekonomiska kriser, minskande andel produktiva människor, etc.
 
Mänskligheten har drabbats av allvarliga katastrofer tidigare, men mänskligheten har inte gått under. Tvärtom! Medellivslängden var 1960 50 år och 2015 hade den ökat till 70 år.
 
Barnadödligheten var 1960 18% och 2015 hade den minimerats till 2,3%. Den extrema fattigdomen var 1960 60% och 2015 var den 12%. [3]
 
Så framtiden är ljus, men skuggorna måste bevakas.

 
* * *

 
Denna artikel kan t.ex. diskuteras i facebookgrupperna:

 

Det går också bra att kommentera artikeln här. Vi kan publicera din kommentar om den innehåller läsvärda synpunkter. Mejla till admin @ debattsidan.nu [4]

[4]

Mejl till admin @ debattsidan.nu blir sällan lästa, så väntetiden innan en kommentar publiceras kan bli lång.


 
 
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN