debattsidan.nu
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN

Av Anders Lundberg, 1 september 2022


 
Skäl och motiv

Artikelns text skrevs ursprungligen för blivande beslutsfattare. Jag ville göra läsaren uppmärksam på att människor inte alltid är medvetna om de egentliga motiven för sina handlingar, men att en god beslutsfattare bör sträva efter att göra sig medveten om sina motiv.
Sådant kan vara svårt, ja rentav smärtsamt, men kan vara nödvändigt om besluten ska bli lyckade.
 

PDF-artikel: Skäl och motiv


 
* * *

 
Denna artikel kan t.ex. diskuteras i:
Facebookgruppen Psykologi för samhällsutveckling
 

Det går också bra att kommentera artikeln här. Vi kan publicera din kommentar om den innehåller läsvärda synpunkter. Mejla till admin @ debattsidan.nu [1]


 
[1]

Mejl till admin @ debattsidan.nu blir sällan lästa, så väntetiden innan en kommentar publiceras kan bli lång.


 
 
ARTIKLAR      KRONOLOGI      ÄMNEN